Usługi

Proponujemy Państwu następujący zakres usług naszej Kancelarii :

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenia ZUS właściciela firmy
 • Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenie roczne właściciela firmy
 • Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
 • Zmiany danych w US i ZUS
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno skarbowych
 • SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty
 • Analizy i zestawienia ekonomiczne i finansowe
 • Konsultacje, porady księgowe w godz.8-16
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • Opracowywanie wniosków kredytowych
 • Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych projektów unijnych
 • Monitorowanie należności i zobowiązań

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej opłaty za nasze usługi. Istnieje również możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7. Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z każdym klientem indywidualnie w zależności od nakładu pracy na obsługę firmy. Na wysokość opłaty miesięcznej największy wpływ mają:

 • Forma prawna firmy
 • Ilość wspólników
 • Ilość zatrudnionych pracowników
 • Ilość dokumentów księgowych
 • Stopień trudności dokumentów

Skontaktuj się z nami i pozwól nam przedstawić indywidualną ofertę!!!